آهنگ جدید فهیم فنا مجلسی

Watch on YouTube (Embed)

Show annotations

27,055

647

13

Genre: People & Blogs

Family friendly? Yes

Wilson score: 0.9666

Rating: 4.9212 / 5

Engagement: 2.4395%

Lahza Media

Subscribe | 348

Shared April 1, 2021

دوستان عزیز لطفا چینل مرا سبسکرایب کنید
#آهنگ زیبا و جدید فهیم فنا
# ای یارک دلخواهم _تاکی جفا بینم
# آهنگ مجلسی
# غزل
#آهنگ عاشقانه
#ای یارک دلخواهم
#آریانا سعید
#منصور جلال
#قیس الفت
#تبله
#گیتار
#موسیقی

Current version: 2021.06.14-3146678 @ master